arrow.png Aktuality arrow.png
Nejnovější fotografie

AKTUALITA :

Ostravaci doporučují | 8. Setkání Patriotů MSK

Dobrý den, rádi bychom vás pozvali na již 8. Setkání Patriotů MSK, které se uskuteční 6.4.2017 od 16:30 v DK Akord v Ost....

POSLEDNÍ PŘÍSPĚVKY :

2017-04-25 15:18:00 | nadzieja

to ciekawe imie....

2017-04-12 13:03:00 | Manchester Escorts

Best Manchester Escorts is The Shush Escorts....
Videominuta
studio renner
kniha

12401

fotek na webu


facebook.png

DNES JE
27.4.2017
SVÁTEK MÁ JAROSLAV


POŠLETE POHLEDNICI

Kniha Borise Rennera 2016

Z historie Ostravy

09.04.2010

SRÁŽKA 1898Ze Lhotky se nám píše: Na Nový rok byla Lhotka svědkem událostí, které vymykají se z rámce společenských poměrů. Lze co děkovati rozvaze velitele četnické stanice závodčího p. Jana Vítka, že nedošlo k strašnému krveprolití. Věc se udála následovně: poslední den starého roku pořádala sociálně-demokratická strana na více místech zábavy. Ve Lhotce v hostinci „ u Koule" pořádali také zdejší anarchisté zábavu. Sociální demokraté leží sobě poslední dobu ve vlasech s anarchisty, kteří mají svůj vlastni spolek. To bylo trnem v oku sociálním demokratům, že jejich odpůrci pořádají v „jejich" rajoně zábavu, proto se umluvili, že tuto musejí násilně zmařit. Okolo půlnoci zmíněného dne počal jistý rváč Jakub Bobr obcbázet okolo stolu a bez veškeré příčiny zastavil leckterého se slovy: „Co do mne šťoucháš!" Ten nejsa sobě žádné viny vědom prostě rváče odbyl a tento ihned počal do nevinného člověka bušiti. Z toho strhla se děsná pračka, kde hlavní zbraně, sklenice, nože, sesle a co kdo popadl tím se bránil neb útočil Obecní stráž vnikla do místnosti, ale musela s nepořízenou odejít a zatčeného Bobra pustit, při čemž strážníci byli štulci vytlačeni a jednomu i ka¬bát roztržen. Konečně účastníci se rozešli a místnosti byly zavřeny. Druhý den, totiž v Nový rok přišel onen Bobr k hostinskému Kopoltovi s pohrůžkou, když mu nezaplatí kabát, který byl mu roztržen v noci při rvačce v místnosti Kopoltově, že ho zabije. Hostinský hleděl zbujníka uchlácholit, ten ale stál na svém a vnikl do kuchyně a tam své hrozby opětoval. Po dlouhém zápase byl z místnosti vytlačen. Přišedší policejní nadstrážník p. Čapka zalkl zbujníka, tu ale dav zvědavců rostl, až konečně, když chtěl p. Čapka zbujníka odvést bylo vy-křiknuto z davu, který vzrostl až na 300 hlav: nedejme našeho soudruha a již se dav ozbrojen kameny vrhl na p. Čapku a zbujníka osvobodil, ale zároveň byl p. Čapka velice ohrožen. K tomu nahodil se p. Jermař, který zastává funkci policejního komisaře v obci a přispěl p. Čapkovi na pomoc a hleděl dav mírnými slovy uchlá-choliti. Tím na sebe popudil masu a tak byli oba páni v kritickém postavení, an dav za volání „hurá" chtěl oba pány napadnout. Pan Čapka poslal pro asistenci četnickou na místní stanici, která také přišla se svým velitelem panem Vítkem a dvěma četníky na místo. Pan zá¬vodčí Vítek vyzval dav jménem zákona k rozchodu, což bylo přijato s posměchem a voláním „hurá". Pan Vítek chtěje zatknout hlavní původce setkal se se strašným odporem an dav sevřel se okolo strážcův, že tito ne¬mohli se ani hnout. Konečně zatlačili bodáky výtržníky od sebe. Na druhé straně měli četníci od svého velitele sdělení také velké nebezpečí, an právě přicházely davy od Mor. Ostravy silnici mezi nimi mnoho zpitých za¬braňovali výkonu stráže. Po několika vyzváních p. Vítka lid se nerozcházel, ba ještě četníkům spílal, zvláště jistá známá sociální demokratka Mularčíková, která plila před četníky a výskáním dav podněcovala, strhl pan Vítek záklopku s pušky a do davu namířil. Výkřik hrůzy ozval se z protějších oken an v davu nacházelo se mnoho dětí. Tu pan Vítek, který prst již na spoušti držel byl snad sám toho náhledu, že by zde zaplatilo životem mnoho nevinných, proto upustil od střelby a vrhl se bo-dákem proti hlavním zosnovatelům. Mezi tím bylo te¬lefonicky požádáno četnictvo z Vítkovic a Mor. Ostravy kteří v počtu 8 četníků na místo dorazili Dav konečně se z části rozešel vida přesilu, nicméně ale hlavní výtržníci zůstali na místě, kdež počalo jich zatýkání. Sluší dodati, když se četnictvo blížilo, bylo na ně voláno: Chceme větší mzdu a když tu budeme míti, nepotřebujeme četníků! Mnozí z výtržníků lehli do bláta na cestě a za žádnou cenu s místa nechtěli se hnout. Dodnes jsou zatčeni: Jakub Bobr, Frant. Mazur, Stanislav Čierňák, výrostci Michal Mularčík, Ant. Mularčík, Josef Krmelín a Strnad. Podobný osud stihne ještě celou řadu výtržníků an v zatýkání se pokračuje. Kolik zde opět zničených existencí a rodin a komu tyto rodiny mají poděkovat? Dále dochází zpráva, že byli zatčeni: Ondřej Bobr, Stanislav Svagřík, Šiputa, a K. Dožur.

O týden později bylo zveřejněno: Zatčen byl opět Jakub Bobr a Mularčíková, která brala podíl na známých výtržnostech ve Lhotce; při¬nesla zatčeným dne 7.1.1898 něco k snědku. Právě pří¬tomný četnický závodčí ve věznicí jí zatkl a hned byla strčena do žalářní cely tak, že dodnes je již 12 osob ve vyšetřovací vazbě u okr. soudu v Mor. Ostravě a ještě asi tolik jich v těchto dnech má býti zatčeno.

Na tomto místě je vhodné připomenout, že v roce 1898, kdy se tato událost odehrála, se Mariánské Hory jmenovaly Čertova Lhotka – Lhotka.

Své čtenáře zdraví Josef, tesař ze šachty Ignát.

Fajne to je! Fajné je to!
422 x

| zpět | nahoru |

© 2006-2017 OSTRAVACI.CZ - Všechny fotografie zveřejněné na tomto webu jsou osobním vlastnictvím autorů.
Další šíření, kopírování či jiné použití je možné jen s jejich písemným souhlasem.
Kontakt: ostravaci @ ostravaci . cz nebo tel: 777 581 980 - Boris Renner |
Ostrava,Foto Ostrava a okolí,Historie Ostravy,Vítkovice, Důl Hlubina,vysoké pece, památky
Stránky jsou archivovány v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR
Created by SARPET.CZ | design by Petr Drahoš | zvukový podkres: Radovan Schmucker