Dnešní hotel Palace je složen z pětice domů – tři z nich jsou původně dílem vídeňského architekta Wunibalda Deiningera, žáka Otto Wagnera. Jde o stavby postavené v letech 1911–1913, konkrétně o dům F. Aufrichta, o obchodní dům V. Heinze a G. Kulky a hotel National. Pozdější úpravy a adaptace hotelu National prováděl architekt Ernst Korner v letech 1929–1930, kdy k hotelu připojil nové křídlo s velkoměstskou kavárnou. Tyto čtyři domy sloužily po dalších úpravách a propojeních jako jeden celek pod názvem Hotel Palace.