Důl Hlubina (Tiefbauschacht) byl založen roku 1852 S. M. Rothschildem. Původní název dolu byl 17. 7. 1946 změněn na Důl Bohumil Laušman, v únoru 1949 se vrátil k původnímu názvu Hlubina. Důl Hlubina existuje od roku 1852 dodnes, těžba uhlí na něm pak probíhala v letech 1863 – 1991. Těžba byla zastavena 30. 6. 1991 a jámy byly zasypány. Celý areál dolu byl roku 2002 spolu s vysokými pecemi Vítkovických železáren, vytvářejícími jedinečné panorama, označované jako „Ostravské Hradčany“, prohlášen za národní kulturní památku. V současné době aspiruje na zápis do kulturního dědictví UNESCO. Celý areál by pak měl fungovat formou industriálního skanzenu.


« z 3 »