Co psaly noviny severní Moravy před 115 lety o emigrantech

0pavský týdeník dne 11.4.1900

Za minulý rok projelo Bohumínskou stanicí vystěhovalců  ubírajících se do Ameriky úhrnem 6300. Byli to vesměs obyvatelé východní Haliče a uherští Slováci, často stává se zde, že z Haliče přijede celý vlak s vystěhovalci, kteří činí nejsmutnější dojem. Bída v nejhorším slova smyslu vyhání je z rodné půdy.

Opavský týdeník dne 13.6. 1900

Statistika vystěhovalectví v Rakousku. Dle posledního čísla měsíčníku c. k. ústř. komise statistické vystěhovalo se z  Rakousko-Uherska v 10 letech (1889 až 1898) úhrnem 607223 osob,  z toho připadá na Rakousko 34728 osob.   Nejvyšší počet   vykazují  léta  1891 (78524)  a  rok 1896  (70353), nejnižší rok 1894 (25 566). Dle povolání náleží převážná většina vystěhovalců  zemědělství, v další řadě teprve následují dělníci průmysloví, obchodníci a řemeslníci. Vytknouti  sluší, že mnoho zemědělců obrací se ne k zemědělství, nýbrž dávají se většinou najímati za dělníky průmyslové. Hlavni kontingent rakouských vystěhovalců dodává Halič, jak známo, zejména Haličští Rusové.  Počet jich lze odhadnouti pro rok 1896 na 21000, v roce 1897 na 12 až 13000, v roce 1898 na 19000. V první polovici minulého roku jen do Kanady vystěhovalo se na 5000 Haličských Rusínů. Celkem lze podíl Haliče v roce 1898 odhadnouti na 50—60 %. Naproti tomu klesá v posledních třech letech podíl Čech a německých korunních zemí. V poslední době nastává však obrat a počínající konsolidování hospodářských poměrů Unie, kam proud vystěhovalecký z uvedených zemi hlavně směřuje, povede jistě k stoupání vystěhovalectví. Tak na příklad hned v prvních čtyřech měsících roku 1900 vystěhovalo se do Unie z Rakousko-Uherska 24240 osob.

Ostravský obzor dne 25.7. 1900

Vystěhovalectví z Rakousko- Uherska. Dle výkazů amerického statistického úřadu počet vystěhovalců rakousko-uherských v první čtvrti tohoto roku obnášel 23611 lidí a sice 7438 Slováků, 3513 Maďarů, 2044 Chorvátů, 1208 Němců, 3604 Židů, 27 Rumunů. 697 Rusů, 312 Italů, 17 Srbů, 4388 Poláků, 240 Čechů a Moravanů, 121 Dalmatinců, Bosňáků a Hercegovců. Z těchto je 17823 mužského a 5788 ženského pohlaví.

Slezské listy dne 27.10.1900

Počet vystěhovalců z Belgie, Dánska, Německa, Anglie, Itálie, Nizozemska, Rakouska, Uherska, Švédska, Norska, Švýcarska, Španělska, Finska a Portugalska do Ameriky obnášel v  roce 1896  521762 osob, roku 1896  509011 osob, roku 1897 407380 osob a roku 1898 393868 osob. Vystěhovalecký proud z Evropy do Ameriky v roce 1899 a letošního roku velmi zmohutněl.