Kdyby si někdo představoval, že v ranném kapitalismu Rakouského mocnářství vládl na šachtách chaos, tak se hluboce mýlí. Důkazem, že tomu tak nebylo je Služební řád vydaný  v Ostravě pro dělnictvo ostravsko-karvinského revíru v březnu 1909.

Připravil Jiří Jezerský (alias bratr Josef z Čertovy Lhotky), jako lahůdku pro začátek roku 2012, který tímto zdraví skalní i náhodné konzumenty  fotografií a čtenáře doprovodných povídání.

 

 

Všeobecná ustanovení.

 

§ 1.Tento služební řád platí pro všechny závody pří¬slušné ke družstvu pro kamenouhelné doly v úředním okresu revírního horního úřadu v Mor. Ostravě a vstu¬puje v platnost čtyři týdny po uveřejnění u závodů.Tento služební řád, jenž se všem dělníkům oznámí v řeči jim srozumitelné vyhláškou nebo jiným vhodným způsobem (§ 3), tvoří základ pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnaným. Tato smlouva uzavírá se jednak přijmutím dělníka do práce, jednak odevzdáním pracovní knížky správě závodu (§ 10).

 

§ 2.O zachovávání služebního řádu dbá ředitel závodu jakož i závodní neb jeho zástupce.Na jejich nařízení, nesrovnávající se s tímto slu¬žebním řádem, mohou si postižení stěžovati u přísluš¬ného horního úřadu.

 

§ 3.Správě závodu jest o to dbáti, by služební řád v řeči dělníkům srozumitelné byl vyvěšen stále k nahlédnutí v zápisnách.Každému nově přijatému dělníku budiž vydán na potvrzení jeden výtisk služebního řádu v řeči jemu…..více v odkazu ZDE

 

sr