Milá sestro,

 

už dávno jsem neviděl tak rozohněného našeho pana starostu doktora Maye, jako včera.   Vezl jsem ho totiž na Moravskou Ostravu, kde se konala manifestační schůze pro stavbu odersko-dunajského průplavu a on byl předsedající.

 

Vykládalo se tam o tom, že na území Nové Vsi a Mariánských Hor bude zřízen průplavní  přístav, na nějž bude navazovat  přívozské nádraží se svou frýdlantskou odbočkou, kde jak víš, železniční trať z Frýdlantu na Bílou se už konečně staví.  Kromě toho zde budou vybudována ohromná překladiště pro uhlí.  Délka přístavního nábřeží průplavu bude více než 4,5 km a bude zde moci kotvit až 58 lodí najednou!  Čísla se nedobře pamatujou, ale mluvili,  že se tam nalodí a vylodí na 2 a půl miliónů tun nákladu, což si vůbec neumím představit. Vím jen, že pytel brambor váží půl metráku a mám co dělat, abych ho vysmýčil na Gruň.

 

 I přístav v Bohumíně, který bude sloužit pro petrolejku, bude obrovský. To vše by mělo být hotovo v roce 1916.

 

 Je pravdou, že v Mariánských Horách se už o průplavu jednalo, když jsme se ještě jmenovali Čertova Lhotka a bývalý ředitel obecního úřadu, Jan Grmela,  na něm postavil svou kariéru. Od té doby furt nic. Pořád to někdo blokoval, asi nejvíce vedení severní dráhy císaře Ferdinanda, protože je spočteno, že doprava zboží kanálem by byla oproti dráze, na stejné trase – z Vídně do Bohumína –  o třetinu levnější.