Milá sestro,
ptala ses mě, jak rozmlouvám s Jackem. Výborně, bez problémů si rozumíme. Jak známo Jacek, můj pomocník na dřevišti, je Haličan a jeho tatínek je kantor ve Stroži a tak se u nich doma mluví spisovně polsky. (Ale jen u nich doma.) Jacek se tu, v Mariánských Horách, snaží mluvit česky. Nepatří totiž mezi ty, kteří polštinu přizpůsobili místní čechoněmčině a tím vznikla hatmatilka, které se posměšně říká vasserpolština a kterou na ostravsku používá, díky přírůstku haličského dělnictva stále více lidí. Je pravdou, že vasserpolština v tomto kraji zakotvila a dokonce tak se ujala, že i českým školám se nedaří napravit, co zvyk pokazil.
Poslechni si ji Maryčko, snad Ti to neutrhne uši: „Kai iděš? Do zigermajstra. A co tam budeš robit? Rachuje mi vela za zigery, kere mi reparoval.“
Rozuměla jsi – Ty děvucho z Beskyd?
Měj se hezky, ja idu do masařa, kupit fund nerky.
Tvůj brácha Josef
Pohlednice byla bez data odeslání a poštovní razítko bylo rozmazané. Předpokládám, že byla poslána po zájezdu Josefa na Halič, to je v roce 1906, který popsal v „dopisech bratra č. III, IV, a V.“
Příloha je i není součástí bratrovy korespondence.
Příloha:
Chuj z tym! (Nevadí)
Dřevo na stojato a baba na ležato vydrža všecko. (Úsloví)
Šrame ti v pale. (Straší ti ve věži)
Kantuj se! (Vypadni)
Štrykoval nohami. (Pletl nohama)
Cyp jak lampa. (Pitomec)
Kvader cypa. (Idiot na kvadrát)
Bulaty, jak chleba kulaty. (Úplně blbý)
Polub mě v kapsu! (Polib mi zadek)
Kuřiš, jak bys koňa prodal. (Zapaluješ si jednu od druhé)
Měl plne ryny. (Byl opilý)
Zaleži, jak leži. (Úsloví: důležitá je poloha)
Marně gatě rozpinatě, jak vas neznam, tak vam nědam. (Úslovi se sexuálním podtextem)
Pil jak o dušu. (Pil přes míru,nehleděl na zdraví )
Jak jabko, tak rajske, jak babu, tak z Prajzke. (Úsloví)
Braly mě mory. (Šly na mě mrakoty)
Děvucha bez břucha jak kastrol bez ucha. (Úsloví)
Drži se pipy jak cycka. (Nemůžou ho dostat z hospody)
Čumiš jak ščur do ryny. (Hledíš jako nevěřící Tomaš)
Vydupali haviřa, nedali mu haliřa. (Úsloví)
Zehni se vole, bo zje na dole! (Na šachtě je třeba davat si pozor, aby se člověk neuhodil do hlavy)
Čim hlupši sedlak, tym větši kobzole. (Úsloví)
Vajco se robi chytřejši, jak kura. (Úsloví)
Popij vudky, bo čas krutky! (Úsloví)
Kontrolní otázka: co to je nerka?